Facebook Twitter Draugiem Latest RSS Google
24967088 info@fveikals.lv https://fveikals.lv Rīga, Kalnciema iela 31

Konfidencialitāte

Mēs garantējam, ka visi dati, kas ievadīti Fabulous Shop (http://fveikals.lv) mājas lapā, trešajām personām netiks nodoti, saskaņā ar LR Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Konfidencialitāte

Mēs garantējam, ka visi dati, kas ievadīti Fabulous Shop (http://fveikals.lv) mājas lapā, trešajām personām netiks nodoti, saskaņā ar LR Fizisko personu datu aizsardzības likumu.